Kirurgia

  • Inplanteak jarri
  • Zuhurraginak, erro-hondakina eta letaginak atera
  • Kirurgia periodontala, hortz-oiak berreratu
  • Mihiazpikoak
  • Tumoreak (kisteak) kentzea eta biopsia